Pembinaan

English | BM

HLP berkemampuan dan berkelayakan untuk mewakili anak guam dari segala aspek dan proses pembinaan. Kami berpengalaman mewakili pemaju tanah, kontraktor utama, sub-kontraktor dan pembekal dalam industri pembinaan.

Salah satu pengasas firma kami, Lam Wai Loon, meneraju sepasukan peguam pakar dan berpengalaman selama 16 tahun dalam bidang pembinaan. Lam dan pasukannya kerap memberi khidmat nasihat kepada syarikat-syarikat pembinaan dan wakil-wakil syarikat berkenaan dengan obligasi di bawah kontrak pembinaan dan juga mewakili anak guam di mahkamah, timbang tara, adjudikasi atau mediasi dalam menyelesaikan pertikaian.

Perkhidmatan kami termasuk:

  • Merangka draf Kontrak Pembinaan dan khidmat nasihat yang berkaitan
  • Pengurusan Projek
  • Khidmat nasihat dan mewakili anak guam bagi pertikaian kontrak dan/atau pembayaran
  • Merangka draf perjanjian penyelesaian

Kontak

Lam Wai Loon

Partner

Lam Wai Loon

Arbitration, Construction, Projects & Energy

View Profile

Serene Hiew Mun Yi

Partner

Serene Hiew Mun Yi

Adjudication, Construction & Engineering Disputes

View Profile

Lynn Foo

Partner

Lynn Foo

Construction, Projects & Energy

View Profile

Amy Hiew Kar Yi

Partner

Amy Hiew Kar Yi

Corporate Disputes, Construction, Projects & Energy

View Profile
Newsletter Optin - Pop Up Image 01

Subscribe To Our Newsletter

Get the latest news and updates by subscribing to HLP newsletter.

Subscription confirmation email sent. Check your email to confirm your subscription now.

Pin It on Pinterest