Pekerjaan & Hubungan Industri

English | BM

Kami menasihati anak guam dalam pelbagai aspek undang – undang yang berkaitan dengan pekerjaan termasuklah pemecatan, pemberhentian pekerja, pertanyaan domestic, skim pemisahan secara sukarela atau bersama dan keperluan berkanun.

Kami juga mewakili syarikat – syarikat dan individu – individu di dalam prosiding di Mahkamah Industri atau Mahkamah Buruh, prosiding semakan kehakiman di dalam Mahkamah Tinggi dan prosiding – prosiding lain yang berkaitan dengan isu pekerjaan di dalam Mahkamah – Mahkamah Sivil.

Selain menyediakan khidmat nasihat dan pewakilan guaman, kami juga boleh membantu anak guam menyediakan draf dan menyemak kontrak – kontrak pekerjaan atau menyediakan draf dan menyemak buku panduan atau manual pekerja.

Kontak

Rohan Arasoo A/L Jeyabalah

Partner

Rohan Arasoo A/L Jeyabalah

Construction Disputes, Employment & Industrial Relations

View Profile
Newsletter Optin - Pop Up Image 01

Subscribe To Our Newsletter

Get the latest news and updates by subscribing to HLP newsletter.

Subscription confirmation email sent. Check your email to confirm your subscription now.

Pin It on Pinterest