Korporat & Pertikaian Komersial

English | BM

HLP mewakili dan memberi khidmat nasihat kepada anak guam dalam pelbagai aspek pertikaian korporat termasuklah pemegang saham, pertikaian pengarah, kebankrapan dan penggulungan.

Kami memahami bahawa pertikaian boleh menggangu perniagaan dan litigasi boleh memberi impak negative kepada pengurusan, operasi dan imej syarikat. Oleh itu, HLP sentiasa menyediakan penyelesaian praktikal yang terbaik kepada anak guam untuk mencapai objektif – objektif mereka dan menyelesaikan pertikaian dengan kos dan impak yang minimum terhadap perniagaan.

Kontak

Harold Tan Kok Leng

Partner

Harold Tan Kok Leng

Dispute Resolution, Commercial & Tax Disputes

View Profile

Amy Hiew Kar Yi

Partner

Amy Hiew Kar Yi

Corporate Disputes, Construction, Projects & Energy

View Profile
Newsletter Optin - Pop Up Image 01

Subscribe To Our Newsletter

Get the latest news and updates by subscribing to HLP newsletter.

Subscription confirmation email sent. Check your email to confirm your subscription now.

Pin It on Pinterest