Cukai

English | BM

Kami mewakili dan memberi khidmat nasihat berkenaan dengan cukai pendapatan dan lain-lain pertikaian yang berkaitan dengan cukai di mana-mana tahap di dalam proses penyelesaian. Khidmat litigasi cukai dan nasihat kami merangkumi penyelidikan cukai dan serbuan yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa.

Kontak

Harold Tan Kok Leng

Partner

Harold Tan Kok Leng

Dispute Resolution, Commercial & Tax Disputes

View Profile
Newsletter Optin - Pop Up Image 01

Subscribe To Our Newsletter

Get the latest news and updates by subscribing to HLP newsletter.

Subscription confirmation email sent. Check your email to confirm your subscription now.

Pin It on Pinterest